Live Radio

LOGOSM

TRINITY’S JOB OPPORTUNITY

 1. ผู้จัดการทั่วไป 1 ตำแหน่ง
  -ชาย / หญิง  อายุ 35 ปี ขึ้นไป  วุฒิ ปริญญาตรี / ปริญญาโท ประสบการณ์ด้านงานโรงแรม อย่างน้อย 3  ปี 

 2. สมุห์บัญชี 1 ตำแหน่ง new
  -หญิง อายุ 30-45 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี มีความรู้ด้านโปรแกรมบัญชีบ้านเชีียง เป็นอย่างดี  

 3. ฝ่ายขายโฆษณา 1 ตำแหน่ง new
  -หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี ประสบการณ์การขายงานด้านวิทยุโทรทัศน์ มีความคล่องตัว มนุษยสัมพันธ์ดี

 4. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 ตำแหน่ง (กิจการคอนโดมิเนียมพักอาศัย)
  -หญิง  อายุ 25-40 ปี  วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป  ประสบการณ์ด้านงานขายคอนโดเช่าพักอาศัย อย่างน้อย 2  ปี  

 5. บัญชี/การเงิน  1 ตำแหน่ง
  -หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรีสาขาการบัญชีและการเงิน งานรับจ่ายเงิน ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี    

 6. ประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง
  - หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี  ประสบการณ์ 1  ปี  ภาษาอังกฤษดี    

 7. โอเปอร์เรเตอร์ 1 ตำแหน่ง
  - หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป  วุฒิ ปริญญาตรี  ประสบการณ์ 1  ปี  ภาษาอังกฤษดี 

 8. ครูสระว่ายน้ำ 1 ตำแหน่ง
  - ชาย  อายุ 20  ปีขึ้นไป  วุฒิ ปริญญาตรี  มีประสบการณ์การสอนว่ายน้ำ 1 ปี  รักงานบริการ 

 9. ช่างซ่อมบำรุง 2 ตำแหน่ง
  - ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.3  ประสบการณ์งานฉาบปูน , ปูกระเบื้อง , งานประปา  อย่างน้อย  1  ปี 

 10. รักษาความปลอดภัย 1 ตำแหน่ง
  - ชาย / หญิง  อายุ 18  ปีขึ้นไป วุฒิ ป.6  ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร  ประสบการณ์ 1 ปี   

 11. พนักงานทำความสะอาด  1 ตำแหน่ง
  - ชาย / หญิง  อายุ 18 ปี ขึ้นไป  วุฒิ ป.6  ประสบการณ์งาน 1  ปี    

 12. พนักงานจัดสวน 1 ตำแหน่ง
  - ชาย  อายุ 18 ปี ขึ้นไป  วุฒิ ป.6  ประสบการณ์งานดูแลต้นไม้  1 ปี   

สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครได้ที่
ฝ่ายบุคคล บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จำกัด 425/15 ซอยสิริจุลเสวก ถนนสีลม แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 02-2315713 (สายตรง) , 02-2315333 ต่อ 1508 , 1522 หรือ job@trinitycorp.com