Live Radio

จำหน่ายเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศ

เลขที่บูท

ชื่อบูท

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

ประเภทสินค้า

1-2

KAN’ NAREE
By Collection

 

02-2315290
01-8603747

ตัดสูทชุดทำงานสุภาพสตรี

3

เค.ชองแปง

 

06-7579885

จำหน่ายและรับตัดเสื้อผ้าทุกชนิด

4-5

ร้านคุณอ้วน

 

02-2315319

ตัดชุดผ้าไหม+สูท+ ยูนิฟอร์ม

8-9

WEALTHY

 

01-5548448
01-8468216

รับสั่งตัดเสื้อผ้าชุดราตรี

10

ร้านรุ่งโรจน์

 

02-3448195

จำหน่ายเสื้อนำเข้าจากฮ่องกง อิตาลี และสั่งตัดผ้าลินิน

11 / 41

ร้านชาลิติ

 

06-7721589

เสื้อผ้านำเข้าจากฮ่องกง

12 / 39

ร้านลดา

 

02-6366833
01-4381357

จำหน่ายกระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าจากต่างประเทศ

13-14

COPPER
Plat

 

02-2315304
01-6459188

จำหน่ายเสื้อผ้านำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส และอิตาลี, เข็มขัด, นาฬิกา, แว่นตา, รองเท้า

15

บุษบัน

 

01-4313722

จำหน่ายผ้าฝ้าย

19

THAMARAT

 

02-6583897#1

จำหน่ายและรับสั่งตัดเสื้อ

22

All about clothes

 

 

เสื้อผ้าสำเร็จรูปดีไซด์เอง

23

(PUK) ปุ๊ก

 

02-2315669
01-9346884

จำหน่ายเสื้อผ้าและสินค้าจากต่างประเทศ

24

ร้านรีคอลเล็คชั่น

 

09-5469216

เครื่องประดับและกระเป๋า

25+57+58

C! Shop

 

01-4858582
01-3103600

จำหน่ายเสื้อผ้า กระเป๋า หมวก แว่นตา รองเท้า

26-27

Simple Me

 

01-61565011
01-6432653

เสื้อผ้าสำเร็จรูปตัดเอง

30

กองกาญจน์

 

01-6263491

จำหน่ายและรับตัดเสื้อผ้ายีนส์

32

ปุ้ยไหมฝ้ายเงิน

 

01-8758722

จำหน่ายและสั่งตัดผ้าไหม ผ้าฝ้ายทุกชนิด

33

OHO-SHOP

 

02-6366893
01-8553868

จำหน่ายเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าสตรีจากต่างประเทศ

38 /40

ร้านน้องพลอย

 

02-2315286

จำหน่ายเสื้อผ้า และกระเป๋า นำเข้าจากต่างประเทศ

46

ร้านส้มโอ

 

07-0306501

เสื้อผ้าสำเร็จรูป

48

ร้านน้องนุช

 

06-5660881
09-9933121

จำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำจากต่างประเทศ

59

N’Deaw น้องเดียว

 

01-4447691

จำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่น

60

ร้านลิลลี่

 

 

จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป

61

เปรี้ยว-หวาน

 

01-6437965
02-4345747

จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องหนัง เครื่องประดับ จากต่างประเทศ (ปลีก-ส่ง)

68

FRANK

 

01-3431606

จำหน่ายเสื้อคลุมท้อง (ปลีก-ส่ง)

จำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก

เลขที่บูท

ชื่อบูท

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

ประเภทสินค้า

7

KID CORNER

 

01-4438789

จำหน่ายเสื้อผ้าเด็ก ผ้าถักทอ

49-51

ร้าน NING

 

06-0474599

จำหน่ายเสื้อผ้าเด็กและรองเท้าทั้งในและต่างประเทศ

จำหน่ายเครื่องสำอาง

เลขที่บูท

ชื่อบูท

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

ประเภทสินค้า

37

เจ๊เอ็ง

เจ๊เอ็ง

 

เครื่องสำอางจากต่างประเทศ

จำหน่ายเครื่องประดับ

เลขที่บูท

ชื่อบูท

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

ประเภทสินค้า

16

จุฑามณี

 

 

เครื่องประดับ

17

Lucky Stone

 

09-6098175

เครื่องประดับหินสี

24

ร้านรีคอลเล็คชั่น

 

09-5469216

เครื่องประดับและกระเป๋า

28-29

Rocks and Minerals
by Eureka

 

01-9233583

เครื่องประดับ

54

LOVE LINKS

 

01-5626005

จำหน่ายเครื่องประดับอัญมณี ทอง 90% และทอง 9 K-18K

จำหน่ายขนม ขนมเค้ก และสินค้าอื่น ๆ

เลขที่บูท

ชื่อบูท

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

ประเภทสินค้า

31

Nat & Herb

 

 

จำหน่ายสมุนไพร

47

ร้านจิวเวลรี่คอสทูม

 

01-8319881

จำหน่ายปากกา นาฬิกาแฟชั่น เกรด A

53

ร้านจิณณ์

 

01-6463071

ของกิ๊ปช๊อปนำเข้าจากต่างประเทศ

55-56

ในเรือน

 

02-2379795

เครื่องนอน ของใช้ในบ้านต่างๆ

62

Bow Cake

 

02-9386389 กด 1

ขนมเค้ก

66-67

หน๋มจิ๋ว

 

09-1616282
01-8115168

จำหน่ายขนมต่าง ๆ และรับสั่งทำแบบ
สำเร็จรูปและวัตถุดิบ ทั้งปลีกและส่ง

[Trinity Mall 1/1] [Trinity Mall 1/2] [Trinity Mall 2] [Trinity Mall 3]

Back to Top