Live Radio

จำหน่ายเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศ

เลขที่บูท

ชื่อบูท

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

ประเภทสินค้า

3

ชมพูนุช

 

01-8137274

เสื้อผ้าบุรุษสตรี กระเป๋า รองเท้า

4

BESTER SHOP

 

01-6326462

เสื้อผ้าสำเร็จรูป เด็ก ผู้ใหญ่

8

ปริยา

 

01-8360087
02-5361648

เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผ้าลินิน ลูกไม้
ในประเทศ

9

ปุ๊กไหมไทย

 

09-1824338 (ปุ๊ก)
05-1626289 (เล็ก)

เสื้อผ้าสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี

11

YIMYEE

 

09-4568639 (ยิ้ม)
01-9030589 (หยี)

ตัดเสื้อผ้าทุกชนิด

12

Ample

 

09-6077688

เสื้อผ้าสำเร็จรูป+กางเกงยินส์
จากต่างประเทศ

14

โจ แอน

 

09-1532730
09-7837304

เสื้อผ้า เครื่องประดับจากต่างประเทศ

15

น้องอ้อ

 

 

เสื้อผ้าสำเร็จรูป และสั่งตัด

16

Angsana

 

06-6683964
06-0720451

จำหน่ายและสั่งตัดเสื้อผ้าทุกชนิด

17+24+25

คุรนิด

 

 

เสื้อผ้าสำเร็จรูป (ผ้าไหม)

18

Kids In Town

 

02-63666899

ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก
นำเข้าจากต่างประเทศ

19

Boss & Best

 

01-6825128
02-5884253

เสื้อผ้าสำเร็จรูป, ชุดผ้าไหม,
ตัดสูทชาย หญิง

20

MELROSE

 

01-1906874
01-6409414

สินค้านำเข้าต่างประเทศ ปลีก & ส่ง

21

JIPATA

 

09-1356775

สินค้าแบรนด์เนมแท้ชั้นนำ

23

พริ้มพราว ไทยซิลค์

 

Tel/Fax : 02-6366870
Mobile
01-485-8841
01-8324079
01-6184988

จำหน่าย ผ้าไหม, ผ้าฝ้าย ,สั่งตัด

26

น้องพี

 

01-8256552

เสื้อผ้าสำเร็จรูป สาวิตเตอร์และสั่งตัด

27-28

By Four

 

06-6612728

เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า

จำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก

เลขที่บูท

ชื่อบูท

ติดต่อ

ประเภทสินค้า

เบอร์โทรศัพท์

18

Kids In Town

 

ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก นำเข้าจาก
ต่างประเทศ

02-63666899

จำหน่ายเครื่องสำอาง

เลขที่บูท

ชื่อบูท

ติดต่อ

ประเภทสินค้า

เบอร์โทรศัพท์

1

คุณหยี สาขา 2

 

เครื่องสำอาง

 

2

Aprilly

 

เครื่องสำอางทั้งในและต่างประเทศ

01-3648198

จำหน่ายเครื่องประดับ

เลขที่บูท

ชื่อบูท

ติดต่อ

ประเภทสินค้า

เบอร์โทรศัพท์

10

Virgo

 

เครื่องประดับ นาฬิกา และรับทำตัวเรือน

01-6226598

13

พี่ตุ่มสีลม

 

เครื่องประดับคริสตัล เครื่องเงิน ปลีก & ส่ง

01-4069882

[Trinity Mall 1/1] [Trinity Mall 1/2] [Trinity Mall 2] [Trinity Mall 3]

Back to Top